Ứng dụng di động

Nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý đơn hàng mọi lúc mọi nơi, Tia Chớp ra mắt ứng dụng di động giúp Quý khách luôn chủ động theo dõi được đơn hàng.