Thông tin Dịch vụ & Biểu phí

Thay đổi lần cuối ngày 19/07/2018

Phí dịch vụ mua hàng


Phí mua hàng là phí dịch vụ giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua đơn hàng theo yêu cầu của Quý khách.

Giá trị đơn hàng Phí dịch vụ
0.00 ₫ » 500,000.00 ₫ 2.0%
500,001.00 ₫ » 5,000,000.00 ₫ 1.5%
≥ 500,001.00 ₫ 1.0%

Phí dịch vụ kiểm hàng


Phí kiểm hàng gói dịch vụ đảm bảo sản phẩm không bị người bán giao thiếu hoặc giao lỗi. Khi đặt hàng quý khách có thể tùy chọn sử dụng gói dịch vụ này.

Số lượng
(sản phẩm/mặt hàng)
Mặt hàng thông thường
(Đơn giá trên 50,000.00 ₫)
Mặt hàng phụ kiện
(Đơn giá dưới 50,000.00 ₫)
1 » 2 7,000.00 ₫ / sp 2,000.00 ₫ / sp
3 » 10 5,000.00 ₫ / sp 2,000.00 ₫ / sp
11 » 100 3,000.00 ₫ / sp 1,500.00 ₫ / sp
101 » 500 2,000.00 ₫ / sp 1,500.00 ₫ / sp
≥ 501 1,500.00 ₫ / sp 1,000.00 ₫ / sp